Obnovitelné zdroje elektrické energie (ČVUT Praha, 2011)

České vysoké učení technické vydalo v loňském roce knihu kolektivu autorů „Obnovitelné zdroje elektrické energie“. Tato publikace se věnuje využívání obnovitelných zdrojů zejména z pohledu fyziky a techniky. V případě energie větru tedy shrnuje poznatky o vzniku větru, jeho výkonu, typech rotorů podle využívaného aerodynamického principu, možnostech regulace větrných elektráren atd.


Publikace je v současné době přístupná zde: http://k315.feld.cvut.cz/CD_MPO/CVUT-2-OZE.pdf


Další odoborné učebnice pro energetiku najdete na serveru PowerWiki Katedry elektroenergetiky, Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze: http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka 
 

Vzdělávání
Partneři