Komora obnovitelných zdrojů energie

 

Komora OZE vznikla na základě osvědčené spolupráce předních asociací zastupující jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie při připomínkování nové legislativy v letech 2010-2012. Komora byla založena na jaře 2012 a jako sdružení právnických osob registrována u Magistrátu hlavního města Prahy v srpnu 2012.


Hlavním cílem Komory OZE je podporovat další využívání obnovitelných zdrojů energie a zejména sjednocování postojů jednotlivých asociací a společné vystupování vůči orgánům veřejné moci, připomínkování právních předpisů a připravovaných legislativních opatření, prosazování legislativních opatření v oblasti týkající se využití energie s cílem zajistit stabilní a přehledné právní prostředí v této oblasti.

 

Zakládající členové:
Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE)
Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPOHO)
CZBiom – České sdružení pro biomasu
Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů (SPVEZ)
Česká geotermální asociace (ČGA).

 

www.komoraoze.cz
 

O nás
Partneři